Haga Juliana Geboortecentrum

Zwangerschap

Thuismonitoring

Sinds 2006 biedt de afdeling Gynaecologie & Verloskunde de mogelijkheid tot thuismonitoring. Deze vorm van zorg is bedoeld voor zwangere vrouwen die rust moeten houden, maar bij wie wel dagelijks controles van moeder en kind gedaan moeten worden. Het voordeel van de thuismonitoring is dat de patiënt in haar eigen omgeving dezelfde behandeling krijgt als in het ziekenhuis.

Er is voor de thuismonitoring wel een aantal criteria waaraan de zwangere vrouw moet voldoen en de arts beslist hierin.

Controles thuis en op dinsdag in het ziekenhuis

Een gespecialiseerd verpleegkundige van de afdeling Verloskunde komt dagelijks de controles thuis uitvoeren. Het betekent wel dat de patiënt de rust die zij anders in het ziekenhuis voorgeschreven zou krijgen, nu thuis in acht moet nemen. Het vereist van de patiënt de nodige zelfdiscipline om zich aan de voorgeschreven bedrust te houden. Huishoudelijke taken en de zorg voor eventuele kinderen moeten worden overgenomen door familie, vrienden of hulp in de huishouding.

Eén keer per dag komt een gespecialiseerd verpleegkundige thuis langs en controleert hoe het met de zwangere en de zwangerschap gaat. Zij kan verschillende onderzoeken doen, zoals bloeddruk meten, bloedafname, en een Cardio Toco Grafie (CTG). Standaard wordt de zwangere elke week op dinsdag een dag opgenomen in het ziekenhuis. Dan wordt alles gecontroleerd en wordt er overlegd of de zwangere vrouw weer naar huis mag of dat de situatie zo veranderd is dat opname weer nodig is.

24 uur per dag

Wanneer de condities verbeterd zijn, kan iemand uit de thuismonitoring ontslagen worden. De controles vinden dan weer poliklinisch plaats. De afdeling Verloskunde is voor diegenen die meedoen aan het project thuismonitoring 24 uur per dag bereikbaar. Bij toename van de klachten of voor het stellen van vragen, is altijd overleg met de afdeling mogelijk. Soms wordt dan het advies gegeven toch naar het ziekenhuis te komen voor verder onderzoek.

Contact

Haga Juliana Geboortecentrum
Gynaecologie & Verloskunde Leyweg

Telefoon(070) 210 2002

image_3006Meer informatie
Gynaecologie & Verloskunde Sportlaan

Telefoon(070) 210 2002

image_3006Meer informatie
Geboortehotel HagaNeonatologie