Haga Juliana Geboortecentrum

Inleiden bevalling

Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht met behulp van medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog. Deze adviseert meestal een inleiding vooraf als wordt verwacht dat de situatie voor het kind buiten de baarmoeder gunstiger zal zijn dan daarbinnen.

De bevalling wordt opgewekt op een tijdstip dat de toestand van het kind nog goed is en wordt verwacht dat de baby een normale bevalling kan doorstaan. Ook ernstige klachten van de moeder kunnen een reden zijn om de bevalling in te leiden.

Voorkomende redenen voor een inleiding kunnen zijn: over tijd zijn, langdurig gebroken vliezen, groeivertraging van het kind en een verslechtering van het functioneren van de placenta.

Kijk voor meer informatie over zwangerschap en bevallen ook op de pagina van het HagaJuliana Geboortecentrum

Logo geboortecentrum

 

Contact

Haga Juliana Geboortecentrum
Gynaecologie & Verloskunde Leyweg

Telefoon(070) 210 2002

image_3006Meer informatie
Gynaecologie & Verloskunde Sportlaan

Telefoon(070) 210 2002

image_3006Meer informatie
Geboortehotel HagaNeonatologie