2019

HagaZiekenhuis sluit 2018 met positief financieel resultaat af

06 juni 2019

Het HagaZiekenhuis heeft het boekjaar 2018 afgesloten met een positief financieel resultaat van 600.000 euro. In 2017 was er nog een tekort van 1,5 miljoen euro. Dit positieve resultaat is onder andere bereikt door een toegenomen omzet, en lagere opleidings- en personeelskosten (vanwege lagere formatie). Dat het positieve resultaat niet hoger is dan 600.000 euro komt vooral doordat het HagaZiekenhuis in 2018 meer zorg aan patiënten heeft geleverd dan de zorgverzekeraars vergoeden.

Deze en andere cijfers staan te lezen in het Bestuursverslag 2018 van de Reinier Haga Groep, waar het HagaZiekenhuis onderdeel van is.

Het financiële resultaat van 2018 is de opmaat naar het verder werken aan de bedrijfsvoering, zodat we ruimte creëren om te kunnen investeren en innoveren. Daarom zijn we al in 2018 gestart met een bezuinigingsprogramma. Belangrijke onderdelen hierin zijn het realiseren van inkoopbesparingen, het beter plannen van de capaciteit en het verder vergroten van het kostenbewustzijn.

"Hoewel het financieel beter moet, was 2018 wel een jaar waar we met trots op terug kunnen kijken," vertelt directievoorzitter Carla van de Wiel. "Vooral op het gebied van innovatie zijn veel initiatieven van start gegaan. En ook hebben we een begin gemaakt met de verplaatsing van zorg naar de eerste lijn en patiënten thuis. Daardoor krijgen patiënten de beste zorg op de voor hun prettigste plek. Thuis, dankzij thuismonitoring, of bij de huisarts dichtbij, die steeds vaker samen met een van onze specialisten spreekuur houdt." Een voorbeeld hiervan is het gezamenlijk spreekuur dat orthopeden samen met de huisarts doen.

Patiënten krijgen meer regie

Dat transitieprogramma, onder de naam 'de juiste zorg op de juiste plek', vraagt ook de komende jaren veel aandacht. Van de Wiel: "Patiënten nemen meer en meer de regie over hun eigen zorg. De rol van de medisch specialist verandert: het is niet meer uitsluitend 'zorgen voor' een patiënt, maar ervoor zorgen dat de patiënt de zorg krijgt die hij of zij wil. Samen beslissen dus." De gesprekken hierover met o.a. de zorgverzekeraars en de huisartsen verlopen constructief.

Innovatie stimuleren

Om innovatie te stimuleren heeft het Haga een eigen InnovatieLab. Hier waren in 2018 ruim 20 inspiratiesessies. Steeds meer teams en zorgprofessionals weten het Innovatielab te vinden. Dat resulteert bijvoorbeeld in het stroomlijnen van de vele verzoeken om apps te gaan gebruiken. Ook zijn veel projecten vanuit de pilotfase naar invoering op de afdelingen overgegaan. Voorbeelden zijn de zakkaartjes app, thuismonitoring bij Hartfalen en ConsultAssistent.

Samenwerking in Reinier Haga Groep

De samenwerking met Reinier de Graaf (Delft) en het LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) is in 2018 uitgebreid. Zo opende in april 2018 het Reinier Haga Prostaatkankercentrum en startte in oktober de bouw van het Reinier Haga Orthopedisch centrum in Zoetermeer. 

HagaZiekenhuis in cijfers

 

 

2018

2017

2016

Bedden

573

599

597

Opnamen

28.514

28.498

29.224

Eerste polikliniekbezoeken

158.386

158.176

176.743

Eerste hulpconsulten

54.840

54.241

55.131

Verpleegdagen

142.916

143.038

149.355

Gem. verpleegduur in dagen

5.0

5,0

5,1

Bevallingen (excl. sectio's)

1.860

1.829

1.794

Sectio's

586

646

572

Operatieve verrichtingen (incl. sectio's)

46.544

46.375

45.904

 

Totale activa (mln.)

€ 414

€ 414

€ 443

Omzet (mln.)

€ 533

€ 452

€ 445

Resultaat (mln.)

€ 0.6

€ -1,5

€ 3,5

Eigen Vermogen (mln.)

€ 94.7

€ 94,1

€ 95,7

Balansratio (% EV/TV)

19

20

19

DSCR (Schulden/ kasstroom)

1.4

1,2

1,5

 

Nieuwsoverzicht

januari 2019februari 2019maart 2019april 2019mei 2019juni 2019juli 2019augustus 2019
 

Volg ons op

  • Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Youtube
  • Volg ons op Facebook